Ana Sayfa / Makaleler / Ekonomik Büyüme Nedir?

Ekonomik Büyüme Nedir?

Ekonomik büyüme reel gayri safi yurtiçi hasıladaki artış oranı olarak tanımlanabilir. Gayri safi yurt içi hasıla ise belirli bir zaman dilimi içerisinde bir ülkede üretilen nihai mal ve hizmetlerin piyasa değeridir. Reel gayri safi yurt içi hasıla belirli bir yılın fiyatlarına göre hesaplanarak bulunur. Enflasyona göre hesaplandığında nominal gayri safi yurt içi hasıla hesaplanmış olur. Reel gayri safi yurt içi hasıla enflasyondan arındırılmış hasıladır ve bundaki büyüme ekonominin büyümesi anlamına gelmektedir.

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Nasıl Hesaplanır?

Gayri safi yurt içi hasıla 3 şekilde hesaplanabilir. Bunlar üretim yöntemi, harcamalar yöntemi ve gelir yöntemidir. Üretim yöntemi, ülkede üretilen tüm mal ve hizmetlerin piyasa fiyatı ile hesaplanması ile bulunan yöntemdir. Harcamalar yönteminde bir yıl içinde tüm nihai mal ve hizmetlere yapılan harcamaların toplamı önemlidir. Gelir yöntemi de ülkedeki tüm üretim faktörlerinin ve üretim ile oluşan gelirlerin toplamından meydana gelir. Bir ülkedeki toplam üretim değeri, toplam harcamalar ve toplam gelire eşit olmalıdır.

Gayri safi yurt içi hasıla ülkenin ekonomisindeki büyüme ve küçülmeyi gösteren en önemli veridir. Ekonomi ile birebir bağlantılıdır. Gayri safı yurt içi hasıladaki olumlu gelişmeler ülkenin ekonomik büyümesi içinde olumludur. Gayri safi yurt içi hasıla kişi başına düşen gelirin hesaplanmasında da önemlidir. Gayri safi yut içi hasıla nüfus sayısına bölündüğünde kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla hesaplanır.

GSYİH, ekonomik faaliyetler için hem ölçüm niteliğinde bir veri olması hem de ekonomi sağlığı ile ilgili gösterge niteliğinde olması ile önemli veriler içermektedir. Ülkenin ekonomisinde yaşanmakta olan tüm büyüme ya da daralmalar bu verilerde net bir şekilde orta çıkan makroekonomik verilerdir. Verilerdeki gelişmelerin yukarı yönde meydana gelmesi ulusal para birimleri için olumlu katkı sağlar.

Ekonomik Büyüme Nasıl Mümkün Olur?

Ülke ekonomisin büyümesi, ihracatın ithalata göre daha fazla olmasıyla ve ülkedeki üretiminin artmasıyla mümkün olur. Bir ülke ürettikleriyle gerekli tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmelidir. Üretilen malların dışarı satılması ve ülkedeki malların fiyatlarının artış göstermemesi ile ülke ekonomisi büyüyebilir. Hizmet ve mal üretiminde meydana gelecek olan artış ülke için daha fazla gelir anlamına gelmektedir.x

Hakkında forexblogu

Kontrol et

Zarar Sonrası Ne Yapabilirsiniz?

Zarar Sonrası Ne Yapabilirsiniz?

Zarar Sonrası Ne Yapabilirsiniz? Web Sitemizde Forex Aracı Kurum İncelemeleri yapmaktayız. Elimizden geldiği kadar forex …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.