Ana Sayfa / Forex İşlemleri / Emtia ve Hisse Senedi Arasındaki Farklar

Emtia ve Hisse Senedi Arasındaki Farklar

Emtia ve Hisse Senedi Arasındaki Farklar nelerdir, biliyor musunuz? Geleceğiniz için her türlü yatırım yapmayı planladığınızda, finans piyasasının bu iki temel bileşeni arasındaki farkları bilmek çok önemlidir. Aşağıdaki kılavuz, bu bileşenlerin her ikisinin de tanımlarını ve hisse senedi ile emtia arasındaki temel farkları anlamanıza yardımcı olacaktır.

Emtia ve Hisse Senedir Arasındaki Farklar

Finansal piyasa, yatırımcıların paralarını ve diğer finansmanlarını yatırmak için kullanabilecekleri çok sayıda enstrümandan oluşur. Herhangi bir yatırımın nihai amacı, yatırımcılar için erişilebilir olan bu mevcut finansal araçlar hakkında temel bilgi gerektiren bir kar elde etmektir.

Hem hisse senedi hem de emtia, yatırımcıların yatırım seçeneklerini planlarken dikkate aldıkları iki tür ortak finansal araçtır. Finansal piyasada bulunan iki araç olmamasına rağmen, kesinlikle en popüler ve en iyi bilinen araçlardır. Özellikle hisse senedi, günümüz finans dünyasında yapılan en yaygın yatırım türüdür.

Emtia ve Hisse Senedi Arasındaki Farklar

Her bir finansal araç türünün yararları ve dezavantajları, özellikleri, düzenlemeleri ve diğer özelliklerinin tümü, belirli bir kişi veya belirli bir finansal portföy için iyi bir yatırım olarak kabul edilip edilmeyecekleri konusunda rol oynar. Hem hisse senedi hem de emtia çeşitli faktörlerden etkilenebilir ve yatırımcıların yatırımlarıyla ilgili en iyi kararları verebilmeleri için dikkatle izlenmesi ve takip edilmesi gerekir.

Hisse Senedi Nedir?

Hisse Senedinin en basit tanımı, öz sermayenin bir şirketin adi hisse senedine atıfta bulunmasıdır. Hisse senedi borsalarda listelenir ve söz konusu borsada kolayca işlem görebilir. Hisse senetleri, hisse senedi sahiplerine yüzdelik bir sahiplik miktarı sağlar; Hisse senetleri, genel mali piyasada önemli olarak kabul edilir, çünkü bu hisse sahipleri, hisse senetlerine sahip oldukları şirketin bir dizi yönetim ve diğer karar alma yönlerinde yer alabilirler.

Emtia Nedir?

Emtia ve Hisse SenediBir emtianın en basit tanımı, piyasada satın alınabilen, satılabilen veya alınıp satılabilen bir hammaddedir. Emtia, malın fiziki teslimi veya nakit ödeme yoluyla satın alınır ve satılır. genel olarak, fiziksel teslimat seçeneğini seçen tüccarlar, belirli bir emtia kapsamında düzenli günlük işlem riskine sahip olacaklardır. Emtialar için nakit ödeme, önceden belirlenmiş bir tarihte gerçekleşecek işlemler için sözleşmeler yapmayı içeren bir spekülasyon türüdür; o tarih geldiğinde, orijinal sözleşme fiyatı ile mevcut fiili fiyat arasındaki fark kapatılacaktır.

Emtia örnekleri arasında tahıllar, değerli metaller, yağ, sığır eti vb.
Artık her bir finansal araç türünün temel tanımını keşfettiğimize göre, ikisi arasındaki diğer temel farklılıkları keşfetmek için bunları karşılaştırma zamanı.

Emtia ve Hisse Senedi Arasındaki En Önemli Farklar

Hisse senedi ve emtia arasındaki temel farklarla baş etmenin en iyi yolu, en önemli özelliklerinin dökümünü yapmaktır. Bu özellikler, öz sermaye ve emtia ile ilişkili genel riskte önemli bir faktör oynar ve yatırımcının finansal durumuna, mevcut finansal varlıklarına ve finansal gelecekleri için genel hedeflere bağlı olarak her bir araç türüne yapılan yatırımların sayısını etkileyecektir.
İlk olarak, hisse senetleri ve emtialar arasındaki kafa kafaya karşılaştırılabilecek 14 temel farklılığa bir göz atacağız. Bazen bu farklılıklar duruma göre değişebilir; ancak genel bir kural olarak doğru kabul edilirler.

 • Holder :  Emtia sahibi hissedar olarak kabul edilir. Bir emtianın sahibi, bir opsiyon sahibi olarak kabul edilir.
 • Mülkiyet : Hisse sahipleri, şirket hisselerine sahip olmaları nedeniyle şirketin kısmi sahipleridir. Bir emtia sahibi, şirketin sahibi olarak kabul edilmez.
 • Volatilite :  Hisse senedi piyasası, diğer finansal piyasalara kıyasla kayda değer ölçüde dalgalı değildir. Emtia piyasası, diğer finansal piyasalara kıyasla oldukça değişken kabul edilir.
 • İlişkili Riskler : Hisse senedi ticareti nispeten daha az riskli bir girişim olarak kabul edilir. Emtia ticareti, yüksek riskli bir girişim olarak kabul edilir. Yeni başlayan yatırımcıların, özellikle şu anda güçlü bir mali temel elde ediyorlarsa, yüksek riskli girişimlerden uzak durmaları önerilir.
 • Kâr payı : Hisse sahipleri sahip olduklarından, temettüyü getiri olarak almaya hak kazanırlar. Emtia sahipleri, şirkete sahip sayılmadıkları için herhangi bir temettü alma hakkına sahip değildir.

Borsada İşlem Gören

Hisse senetleri çeşitli farklı borsalarda alınıp satılabilir; hisse senetlerinden farklı borsalarda alınıp satılsalar da emtialar için de aynısı geçerlidir. Her bir borsaya ilişkin kesin düzenlemeler ve kurallar duruma göre değişiklik gösterecektir.

Hisse Senedi ve Emtia

 • Son kullanma tarihi : Hisse senetlerinin son kullanma tarihi yoktur ve hisse senedi sahibi, hisse senetlerine sahip olduğu sürece geçerli sayılır. Emtia payları ise söz konusu piyasaya ve emtiaya bağlı olarak önceden belirlenen bir tarihte sona erer.
 • Likidite : Emtia, diğer finansal araç türlerine kıyasla genel olarak daha yüksek bir likidite oranına sahiptir. Öte yandan emtialar, Hisse senetleri ve diğer finansal araçlarla karşılaştırıldığında nispeten düşük bir likidite oranına sahiptir.
 • Zaman aralığı : Hisse senetleri, uzun süre devam etmesi beklenen uzun vadeli sözleşmelerdir. Bazı insanlar, öz sermayenin niteliğine ve kişiye bağlı olarak hisse senetlerini gerçek on yıllar boyunca elinde tutabilir. İşveren tarafından verilen öz sermaye, günümüzde en çok tutulan öz sermaye türlerinden biri olma eğilimindedir. Emtia sözleşmeleri kısa vadelidir ve duruma göre bağlı olarak 30 gün gibi kısa bir sürede bitebilir. Bu nedenle, emtiaların zaman çerçevesi, öz sermaye için olan zaman çerçevesinden çok daha kısadır.

Dönem Sonu Değerlemesi

Emtia için dönem sonu fiyat farkı kar ve zarar hesabına kaydedilir. Emtia için dönem sonu fiyat farkı kapsamlı gelir olarak kaydedilir ve son kullanma tarihi yaklaştığında kar zarar hesabına kaydedilir.

 • Yönetmelikler: Hisse senedi piyasası serbest bir piyasadır ve diğer finansal araç türlerine kıyasla nispeten az sayıda ilgili düzenleme vardır. Emtia piyasası son derece denetlenir ve düzenlenir; bugün faaliyette olan en sıkı finansal araç piyasalarından biri olarak kabul edilmektedir.
 • Teminat Gereksinimi : Hisse senetleri için piyasa fiyatından satın alınacak hisse senedi ihtiyacı dışında herhangi bir marj şartı bulunmamaktadır. Emtia, şirket ve mevcut piyasa eğilimlerine bağlı olarak duruma göre değişen yüksek marjlı bir piyasa gereksinimine sahiptir.
 • Çeşitlendirme: Hisse senedi piyasasında bir hisse senedinin fiyatı, diğer hisse senetlerinin fiyatı ile ilişkili olacaktır, bu da genel olarak daha az çeşitlilik anlamına gelir. Emtia piyasasında bir malın fiyatı, emtia fiyatları birbiriyle ilişkili olmadığı için daha yüksek bir çeşitlendirme riskine sahiptir.
 • Lot büyüklüğü : Hisse senetleri için lot büyüklüğü yoktur. Emtialar, işlem gören emtiaya bağlı olarak değişebilen lot büyüklüğünde işlem görür.

Emtia ve Hisse Senedi Seçimi

Emtia yerine hisse senedi seçimi söz konusu olduğunda, yatırımcıların nihai kararlarını vermeden önce dikkate almaları gereken birçok faktör vardır. Hangi yatırım seçeneğinin kendileri için en iyi olduğunu belirlemek için yukarıda listelenen öz sermaye ile emtia arasındaki farkları hesaba katmaları gerekecektir.
Genel bir kural olarak, hisse senetleri çok daha az risklidir ve yeni başlayan yatırımcılar için emtia ticaretine göre daha kolaydır. Emtia ticaretiyle ilişkili çok daha yüksek riskler vardır ve piyasa çok değişken olduğundan, özellikle yatırımcı pazarda yeniyse ve neye yatırım yapıldığını tam olarak anlamıyorsa, istikrarlı bir temel sağlamak çok daha zordur.

Emtia Nedir - Hisse Senedi NedirYeni yatırımcıların yapabileceği en iyi şeylerden biri, yatırımları için en iyi kararları vermelerine yardımcı olabilecek finansal planlamacılara ve danışmanlara danışmaktır. Çoğu danışman, başlangıç ​​yatırımcısı olarak hisse senetlerinin seçilmesini tavsiye eder, çünkü hisse senetleri genel olarak daha düşük bir riske sahiptir ve daha yüksek bir kar potansiyeline sahiptir veya en azından riskli emtialara kıyasla daha yüksek bir önemli kayıp potansiyeline sahiptir.

Bununla birlikte, emtia piyasalarının, özellikle riske karşı ödül söz konusu olduğunda faydaları vardır. Emtia yatırımlarıyla ilişkili daha yüksek bir risk olsa da, daha büyük bir ödül potansiyeli de var. Daha fazla deneyime sahip yatırımcılar, özellikle yatırımlarını çeşitli farklı finansal araçlarda çeşitlendirmek istiyorlarsa, genel yatırım portföylerinin bir parçası olarak emtia yatırımlarını seçmeyi düşünebilirler.
Hem emtia hem de öz sermaye yatırımlarına sahip olmak elbette mümkün; bu genellikle sadece piyasayı anlayan ve tek başına hisse senedi alım satımından daha riskli hisselerle oynamaya istekli olan deneyimli yatırımcılar için önerilir.

Sonuç Olarak Emtia ve Hisse Senedi Arasındaki Farklar

Hisse senedi ve emtia arasındaki temel farkları anlamak, yatırım ve finans piyasasına ciddi bir ilgi duyan herkes için çok önemlidir. Bazı farklılıklar küçük olsa da, birçoğu bu iki farklı yatırım türünün genel riski, ödülü ve karlılığında anahtar rol oynar.

Yatırımcılar, piyasada hangi finansal araçları oynamak istediklerine ilişkin bu ciddi finansal kararı verme zamanı geldiğinde yukarıdaki farklılıkları dikkatlice değerlendirmelidir. Umarım yukarıdaki kılavuz, daha bilinçli yatırım yapma ve diğer finansal kararlar alma yolculuğuna başlamanıza yardımcı olmak için emtia ve hisse senedi ile ilgili temel bilgileri anlamanıza yardımcı olmuştur.

Hakkında forexblogu

Kontrol et

Forex İkili Opsiyon Nedir?

Forex İkili Opsiyon Nedir?

Forex İkili Opsiyon Nedir? İster tasarruf hesabınızı artıracak bir yatırım yapmak, ister çeşitlendirilmiş bir portföy …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.