Ana Sayfa / Genel / Maliye Politikası

Maliye Politikası

Maliye Politikası Genel Tanımı; Bir hükümetin vatandaşlarına mal ve hizmet sağlamak için üstlendiği programlar ve devletin bu harcamaları finanse etme şeklidir. Hükümetin maliye politikası, bir ülkenin mali gücü ve kredi notu üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Çünkü bir hükümetin para toplama ve harcama yöntemlerini belirler ve ayrıca ekonomiyi etkiler.

Genel anlamda, tüm yönleri ile özetlemek gerekir ise;

Hükümetler tarafından faaliyetlerini finanse etmek için toplanan paralara “Vergiler” denir. Hükümetlerin harcama programlarına resmi hükümet bütçelerinde “Harcamalar” denir. Hükümetler, takvim yılı ile örtüşemeyecek bir “Mali Dönem” üzerinden bütçe yapar. Bu nedenle “mali politika” terimi. Bir ülkenin maliye politikasını etkileyen iki tür harcama vardır: mal ve hizmetlerin teslimi için harcanan para ve “Transfer Ödemeleri” olarak adlandırılan diğer hükümet seviyeleri aracılığıyla vatandaşlarına fon transferi.

Başlıca makroekonomik hedeflerden ikisi, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve enflasyonun sınırlandırılmasıdır. Bazen serbest piyasa güçleri ekonominin aşırı ısınmasına veya durgunluğa girmesine neden olur. Bu hükümet müdahalelerine yol açacaktır. Onlara sunulan seçeneklerden biri maliye politikası olacaktır.

Maliye Politikası Nedir?

Maliye politikası, bir ülkenin hükümeti tarafından ekonomisini düzenlemek için kullanılan bir makroekonomik politikadır. Hükümet, harcamalarındaki ayarlamalar yoluyla ekonominin çıktısına müdahale etme yeteneğine sahiptir. İstenen etkiye sahip olmak için hükümetlerin ne kadar ve ne zaman dahil olmak istediğine karar vermesi gerekir. Maliye politikasının iki ana aracı şunlardır: değişen vergi kanunları ve hükümet harcamaları. Her ikisi de hükümetin bütçesini etkiler, dolayısıyla ‘bütçe’ anlamına gelen ‘mali’ adıdır.

Maliye Politikası Araçları Nelerdir?

Dünya standartlarına göre tanımı 2 aşamadan oluşmaktadır. Bunlar devlet harcamaları ve vergilerdir.

Devlet Harcamaları

Hükümetlerin bütçelerinde durgunluk veya yüksek işsizlik dönemlerinde harcamaya izin veren rezervleri vardır. Genel olarak, durgunluk dönemlerinde tüketicileri harcamalarında daha temkinli kılan yüksek düzeyde bir belirsizlik vardır. Düşük tüketici güveni ve harcama, 1930’daki Büyük Buhran’da görüldüğü gibi, ekonomik bir depresyona dönüşecek bir durgunluğu sürdürebilir. Hükümetler, yakın belirsizliği azaltmak için dairesel akışa daha fazla para pompalayarak buna karşı koyabilmektedir.

Borsada Para Nasıl Yönetilir

Hükümetlerin, amaçlarına bağlı olarak harcamalara yaklaşmak için farklı stratejileri vardır. Teşvik kontrolüne benzer harcamalar, insanlar bunları tam olarak harcama eğiliminde olduklarından kısa vadeli daha büyük bir ekonomik etkiye sahip olacaktır. Öte yandan, altyapı veya sermaye yatırımları, tam istihdamı sağlamaya yönelik uzun vadeli bir plana odaklanır.

İşte ikinci yönteme bir örnek. Bir durgunlukta hükümet, şehir merkezine yakın yeni bir eğlence parkı inşa etmeye karar verebilmektedir. Bu iki yönden faydalıdır. İlk olarak, inşaat süreci için tasarım ve malzeme sağlayan işletmeleri destekleyecektir. Bu işletmeler, diğer projelere yeniden yatırım yapmak için daha fazla sermayeye sahip olacak.

İkincisi, işçiler iş sahibi olacak. Ardından, ekonomiyi canlandıracak ve çarpan etkisinden yararlanacak harcama konusunda daha fazla güvene sahip olacaklar.

En bilinen maliye politikalarından biri, özellikle 2008 krizi ve Covid-19 sonrasında yaşanan durgunluk sonrasında Türk vatandaşlarına sunulan teşvik kontrolleridir.

Vergiler

Vergiler, devlet gelirlerini etkilediği için bir maliye politikasıdır. Vergideki değişiklikler genellikle enflasyonu önlemek için daraltıcı maliye politikasının bir parçası olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, genişlemeci bir politikaya eşlik etmesi mümkündür.

Politikayı değiştirmek için hükümetin kullanabileceği birçok vergi aracı vardır. Ancak, en popüler tür gelir vergisidir. Gelir vergisindeki değişikliklerin harcanabilir gelir üzerinde ters bir etkisi olacaktır. Daha fazla gelir, toplam talebi artırmak için daha fazla harcamaya yol açar ve bunun tersi de geçerlidir.

Maliye Politikasının Önemi Nedir?

Ekonomik çerçevenin çok önemli bir parçasıdır. Türkiye’de hem kamuda hem de özel sektörde sermaye oluşum oranını yükseltmede kilit bir rol oynamaktadır.

Maliye politikası, projelerin finansmanı için kaynakların harekete geçirilmesine yardımcı olur. Maliye politikasının ana teması, demiryolları, altyapı vb. harcamaları gibi kalkınma faaliyetlerini içerir. Kalkınma dışı faaliyetler, sübvansiyonlar, maaşlar, emekli maaşları vb. harcamaları içerir. Özel sektöre faaliyetlerini genişletmesi için teşvikler verir.

Maliye politikası, gelir ve servet eşitsizliklerini en aza indirmeyi amaçlar. Gelir vergisi, gelirleriyle doğru orantılı olarak tüm maaşlı kişilerden alınır. Muhtemel dolaylı vergiler, yarı lüks ve lüks ürünler söz konusu olduğunda, gerekli tüketim maddelerinden daha fazladır. Bu şekilde hükümet iyi bir gelir elde etmekte ve bu da servet eşitsizliklerinde azalmaya yol açmaktadır.

İhtiyatlı bir maliye politikası fiyatı dengeler ve enflasyonu kontrol etmeye yardımcı olur.

Mali politika planlaması, dengeli bir bölgesel kalkınma sağlamak için bölgesel kalkınma için daha büyük miktarda fon sağlar. Ödemeler dengesindeki açığı azaltmayı amaçlar.

Para Politikası ve Maliye Politikası Arasındaki Fark

Para politikası, faiz oranlarının yönetimi ve dolaşımdaki toplam para arzı ile ilgilidir. Genellikle  T.C Merkez Bankası tarafından yürütülür.

Para Politikası

Maliye politikası ise vergilendirmeyi ve devlet harcamalarını tahmin eder. İdeal olarak para politikası ile uyumlu olmalıdır, ancak yasa koyucular tarafından oluşturulduğu için insanların çıkarları çoğu zaman büyümeden önce gelir.

Sonuçta Maliye Politikası

Maliye politikası, ekonomiyi düzenlemek için hükümet harcamalarını ve vergilendirmedeki değişiklikleri birleştiren bir hükümetin bütçeye dayalı politikasıdır. Bu politikayı anlamak, onun uygulamasını tahmin etmenize ve yatırım stratejinizi buna göre ayarlamanıza yardımcı olabilmektedir.

Hakkında forexblogu

Kontrol et

Risksiz Nasıl İşlem Yapılır

Risksiz Nasıl İşlem Yapılır?

Risksiz Nasıl İşlem Yapılır? Finansal piyasalarda tecrübesiz yatırımcıların çekindiği hususlardan birisi risktir. Yatırımda, bir risk …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.